Lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm Lisp Nam

  • b1: Giảm e1 Co
  • b2: Giảm ee1 Co 90⁰ hình khối 3 D
  • b3: Gót giầy ee2
  • bb1:  Khối chữ nhật eex Chạc 3
  • bb2: Hình khối giảm 3D eey Cánh bướm
  • bbz:  Hình khối lượn eez Chạc 4
  • bz: Lượn gril Miệng gió hồi
  • dd: Miệng gió Hg Cánh hướng dòng
  • ddi: Box gió VC1-VC6 Ống gió mềm
  • diff: Miệng gió VD1,VD2 Ống gió mềm

 

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email: quoctungme@gmail.com
Hotline0905.999.643

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo