Lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm Lisp Nam

lenh-tat-ve-ong-gio-trong-phan-mem-lisp-nam2

Lisp HVAC 2015 là công cụ nối dài cho những kỹ sư thiết kế hoặc kỹ sư thi công hệ thống HVAC. Trong bài viết Lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm Lisp Nam đã cung cấp cho các bạn đường link tải xuống và hướng dẫn cài đặt. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lisp.

Sau khi đường dẫn mới nhất như hình trang web sử dụng phần mềm Lisp Nam tại đây điều hòa đây là không thể thiếu trong autocad bị lỗi lisp nam cho cad trong cad cài đặt công cụ hệ thống điều hoà không khí trong phần mềm Lisp Nam

lenh tat ve ong gio trong phan mem lisp nam
lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm lisp nam

Lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm Lisp Nam cơ bản nhất

 • b1: Giảm e1 Co
 • b2: Giảm ee1 Co 90⁰ hình khối 3 D
 • b3: Gót giầy ee2
 • bb1:  Khối chữ nhật eex Chạc 3
 • bb2: Hình khối giảm 3D eey Cánh bướm
 • bbz:  Hình khối lượn eez Chạc 4
 • bz: Lượn gril Miệng gió hồi
 • dd: Miệng gió Hg Cánh hướng dòng
 • ddi: Box gió VC1-VC6 Ống gió mềm
 • diff: Miệng gió VD1,VD2 Ống gió mềm
lenh tat ve ong gio trong phan mem lisp nam1
lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm lisp nam

HƯỚNG DẪN CÔNG CỤ VẼ ỐNG GIÓ MỚI NHẤT LISPNAM 2015

 • Phần mềm sử dụng đến đầu năm 1/2015 thì hết hạn, do đó các bạn cần cập nhật lại phiên bản mới để sử dụng.
 • Phải xóa hết file cũ để load file mới nhé.
 • Bước 1 : Tải file nén về và giải nén.
 • Bước 2 : unload tất cả các lisp nam củ đã cài đặt trong cad thì vào Menuload để unload.
 • Bước 3 : Remove đường dẫn lisp nam củ đã cài đặt trong cad thì vào op/ file để remove.
 • Bước 4 : Load phần mềm LISP NAM vào cad thì vào Menuload, chỉ đường dẫn đến file chứa và bấm load.
 • Bước 5 : Load đường dẫn LISP NAM vào cad thì vào option.
 • Bước 6 : Cài đặt xong thì tắt cad.
 • Bước 7 : Mở cad lên lại.
 • Bước 8 : Vào cad bấm Load “NNam” trên thanh công cụ trong cad.
 • Bước 9 : Vẽ lisp nam bình thường.
lenh tat ve ong gio trong phan mem lisp nam3
lệnh tắt vẽ ống gió trong phần mềm lisp nam

Các lệnh vẽ trong công cụ vẽ ống gió Lisp Nam

Command tả phần mềm Lisp Nam
b1

b2

b3

b4

bz

bz2

e01

e02

e03

Vẽ ống gió hình chữ nhật.

Vẽ ống gió giảm cấp.

Vẽ ống gió đầu nhánh.

Vẽ ống gió từ vuông sang tròn.

Vẽ ống gió hình chữ z.

Vẽ ống gió hình chữ z bằng 2 cút cong

Vẽ ống gió cút cong.

Vẽ ống gió cút cong giảm cấp.

Vẽ ống gió cút cong hướng xuống.

eex

eey

eez

Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.

Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.

Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

Lg

Hg

Vcd

LiL

Grill

Grillv

Diff

Hole

Filt

Vẽ cánh lượn gió.

Vẽ cánh hướng gió.

Vẽ VCD. (block $VCD)

Vẽ mối nối L trên ống gió.

Tạo block miệng gió hồi lưới ngang. (block $G…)

Tạo block miệng gió hồi lưới vuông. (block $GV…)

Tạo block miệng gió cấp. (block $D…)

Tạo block lỗ. (block $H…)

Tạo block filter. (block $F…)

Vc1

Vc2

Vr1

Vr2

Vr3

Vs1

Vs2

Vs3

Vc5

Vc6

dd

Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.

Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.

Vẽ ống gió mềm gió hồi.

Vẽ ống gió mềm gió hồi.

Vẽ ống gió mềm gió hồi.

Vẽ ống gió mềm gió cấp.

Vẽ ống gió mềm gió cấp.

Vẽ ống gió mềm gió cấp.

Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.

Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.

Vẽ miệng gió cấp.

Bb1

Bb2

Bbz

Ee1

Ee2

Ddi

rpc

Vẽ ống gió hình chữ nhật. 3D

Vẽ ống gió giảm cấp. 3D

Vẽ ống gió hình chữ z. 3D

Vẽ ống gió cút cong. 3D

Vẽ ống gió cút cong giảm cấp. 3D

Vẽ miệng gió cấp. 3D

Quay đối tượng 3D trên màn hình 2D

vo3d Vẽ ống gió mềm. 3D phần mềm Lisp Nam
Bulon

Bulon1

Bulon2

Daioc

Daioc1

Daioc2

Oc1

Oc2

Vẽ đầu bulon mặt bằng. (block: $mb-bulon)

Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon1)

Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon2)

Vẽ đai ốc mặt bằng. (block: $mb-daioc)

Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc1)

Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc2)

Vẽ ren đoạn giữa.

Vẽ ren đoạn cuối.

Mb

Chb1

Chb2

Chb3

Ib

Sb

Nb

db

Làm mới 1 block

thay đổi block bằng cách chọn block trên màn hình.

thay đổi block bằng cách đánh tên block.

thay đổi màu của block.

insert block bằng cách chọn block trên màn hình.

thay đổi độ lớn căn bản của block.

Viết tên của block được lựa chọn.

Xóa tất cả các block có cùng tên được chọn.

Atxt

Artxt

Chgt

Et

Ctxt

Upper

Lower

Ftxt1

Sắp xếp các text theo 1 cột.

Sắp xếp các text theo nhiều cột.

Thay đổi text bằng cách thay thế.

Thay đổi text bằng 1 text khác.

Thay đổi text bằng cách lựa chọn 1 text khác.

đổi tất cả text ra chữ HOA.

Đổi tất cả text ra chữ thường.

viết lại số thứ tự cho các text có sẵn.

Ftxt2 “Ftxt2”: Viết số thứ tự (mới) phần mềm Lisp Nam
Cua1

Cua2

Cua4

Cuas

Cot

Vẽ cửa 1 cánh.

Vẽ cửa 2 cánh.

Vẽ cửa 4 cánh.

Vẽ cửa sổ.

Vẽ cột

Cc1

Cc2

Cc4

Vẽ cửa 1 cánh (đơn giản).

Vẽ cửa 2 cánh (đơn giản).

Vẽ cửa 4 cánh (đơn giản).

nn_font Ghi cách viết font chữ shp trên bản vẽ.
kh Vẽ khung bản vẽ.
crla Tạo một số layer về bản vẽ AC
Lt1

Lt2

Lt3

Lt4

Lt5

Lt6

Lt7

Ltt

Lth

Lthp

Vẽ đường ghi chú bình thường.

Vẽ đường ghi chú kéo dài.

Vẽ đường ghi chú nhiều đoạn.

Vẽ đường ghi chú cho cơ khí.

Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ

Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ

Vẽ đường ghi chú + toạ độ X,Y

Định loại mũi tên ở đầu leader

Định chiều cao text cho leader

Định chiều cao text cho leader, bằng cách chọn theo text có sẵn

Jo

Jp

Width

Cwid

Mcat

Cat

Dcat

Ziso

Moc

Caodo

VED

Nối 2 đường line thành 1 đường line.

Nối các line, pline, arc thành pline.

Đổi chiều rộng chung cho 1 pline.

Đổi chiều rộng chung cho 1 pline giống với 1 pline khác.

Vẽ biểu tượng mặt cắt.

Vẽ đường cắt ngang.

Vẽ dấu cắt ngang đối tượng.

Chỉnh tỷ lệ Zoom cho vẽ Isometric trong Viewport

vẽ dấu móc.

Vẽ dấu cao độ nền.

Vẽ đường chia khung đều.

ddved Vẽ chia khung bằng hộp thoại (vẽ điện)
Mt1

Mt2

Mt3

Mt4

Mt5

Mt5a

Mt6

Mt6a

Mt7

Nng

Vẽ mũi tên kiểu 1.

Vẽ mũi tên kiểu 2. (block $mt2)

Vẽ mũi tên kiểu 3. (block $mt3)

Vẽ mũi tên kiểu 4.

Vẽ mũi tên kiểu 5. (block $mt5)

Vẽ mũi tên kiểu 5a. (block $mt5a)

Vẽ mũi tên kiểu 6.

Vẽ mũi tên kiểu 6a.

Vẽ mũi tên kiểu 7 (kiểu 6 không tô đậm)

Tạo 1 group với tên theo “ngày + giờ” hiện hành

Pipe

PipeA

Oo

Cc

Nga

Vẽ ống và đường tâm.

Vẽ ống và đường tâm theo dk A.

Vẽ dấu cắt ống nước

Vẽ mặt cắt ngang ống nước…

Vẽ dấu ngã.

Truc Vẽ ký hiệu trục.
Vnitxt

Chvnitxt

Chvnsvni

Đánh text font Vni bằng mã Vns.

Sửa text font Vni bằng mã Vns.

Chuyển đổi text font vns qua Vni

Vnutxt

Chvnutxt

Đánh text font Vnu bằng mã Vns.

Sửa text font Vnu bằng mã Vns.

Zv

Zz

Zo

Zcl

Vẽ đường xoắn ốc.

Vẽ đường zic zắc.

Vẽ đường ký hiệu cách nhiệt.

Vẽ đám mây.

dtt Vẽ và tính diện tích.
dla Xóa tất cả các object có chung layer.
Dline; dl vẽ đường line song song.
ddvt Vẽ ống gió từ vuông sang tròn, 3D
actee Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.
acB2 Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.
acB3 Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

Có thể bạn quan tâm : “Tìm hiểu về hệ thống HVAC “. Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới phần mềm lisp nam vẽ ống gió nói riêng và hệ thống HVAC nói chung thì cứ comment xuống phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất.

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email: quoctungme@gmail.com
Hotline0905.999.643

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo