Lọc khí sử dụng cho phòng sạch được phân thành 3 cấp cơ bản tuân theo tiêu chuẩn EN 779 va EN 1822

1. Lọc thô ( Pre-filter ): được phân chia từ cấp lọc G1-G4:

1.1. G1: Am 65%, có kẳ năng lọc được 65% những hạt bụi thô theo tiêu chuẩn EN 779

1.2. G2: 65 ≤ Am < 80%

1.3. G3: 80 ≤ Am < 90%

1.4. G4: 90 ≤ Am

2. Lọc tinh ( fine filter ): được phân chia từ cấp lọc F5-F9

2.1. F5: 40 ≤ Em 60% có khả năg lọc 40-60% hạt bụi theo tiêu chuẩn EN1822 ( với phổ bụi từ 1-10µm)

2.2. F6: 60 ≤ Em < 80%

2.3. F7: 80 ≤ Em < 85%

2.4. F8: 90 ≤ Em < 95%

3. Lọc HEPA và ULPA: được phân chia từ cấp lọc H10-H14 và U15-U17

3.1. H10: Em ≥ 95% có khả năng lọc 95% hạt bụi theo tiêu chuẩn EN1822 ( với hạt bụi 0.3µm )

3.2. H11: Em ≥ 98%

3.3. H12: Em ≥ 99.97%

3.4. H13: Em ≥ 99.99%

3.5. H14: Em ≥ 99.999%

3.6. U15: Em ≥ 99.9995% có khả năng lọc 99.9995% hạt bụi theo tiêu chuẩn EN1822 ( làm việc với hạt bụi 0.12µm )

3.7. U16: Em ≥ 99.99995%

3.8. U17: Em ≥ 99.999995%

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email: quoctungme@gmail.com
Hotline0905.999.643

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo