Bộ điều khiển BRC1C62 dùng để kết nối với dàn lạnh và dùng để điều khiển hệ thống, bộ điều khiển BRC301B61 dùng để kết nối với thiết bị thông gió thu hồi nhiệt. Các dàn lạnh và thiết bị thông gió thu hồi nhiệt phải được kết nối với bộ điều khiển nếu không sẽ không hoạt động được.

Dieu khien dan lanh

Thông qua bộ điều khiển ta đặt các chế độ cho phòng và cho các dàn lạnh như: nhiệt độ, chế độ quạt, chế độ sưởi, mở máy,… bằng các phím chức năng trên bộ điều khiển.


 

1. Bộ điều khiển BRC1C62

Bo dieu khien BRC1C62

 

Đặt chế độ lạnh/ sưởi/ quạt/ tách ẩm bằng nút số (21). Mùa hè đặt chế độ lạnh ở vị trí số (7) xuất hiện biểu tượng bông tuyết * về mùa đông đặt chế độ sưởi thì hiện biểu tượng mặt trời ☼.

(1) Nút nhấn ON/OFF: ấn nút máy chạy đèn (2) sáng, máy ngừng đèn (2) tắt.

(3) Biểu tượng điều chỉnh tốc độ. Không chuyển được chế độ lạnh/ sưởi thì biểu tượng này xuất hiện. Chỉ có chuyển chế độ lạnh/ sưởi của 1 tổ tại điều khiển chủ của tổ này.

(4),(22) Biểu tượng và nút chỉnh hướng gió.

(6),(18) Biểu tượng và nút cài đặt nhiệt độ (16-32 độ C).

(7),(21) Biểu tượng và nút cài đặt chế độ hoạt động. Bao gồm:

  • Chế độ chạy quạt.
  • Chế độ chạy tách ẩm.
  • Chế độ chạy lạnh.
  • Chế độ chạy nóng.

(8) Biểu tượng hiển thị hẹn giờ bật tắt.

(14) Nút bật tắt hẹn giờ.

(15) Nút xác nhận thời gian cài đặt hẹn giờ.

(17) Nút tăng giảm thời gian hẹn giờ.

(11),(20) Biểu tượng và nút điều chỉnh tốc độ quạt.

  • H- Chế độ quạt cao.
  • L- Chế độ quạt thấp.

(12),(19) Biểu tượng và nút ấn báo cần phải vệ sinh lưới lọc bụi. Khi biểu tượng hiện lên thì cần phải vệ sinh lưới lọc bụi sau khi vệ sinh xong nhấn nút ấn báo để xóa biểu tượng.


 

2. Bộ điều khiển BRC301B61

BRC301B61

(1), (7) Nút kiểm tra chạy thử.

(2) Nút chọn, hiển thị chế độ chạy. Nút chọn, hiển thị chế độ quạt.

(3) Nút bật, tắt, hiển thị chế độ hẹn giờ. Nút điều chỉnh tăng giảm thời gian.

(4),(5) Nút tăng, giảm và hiển thị thời gian.

(6) Nút xác nhận chế độ hẹn giờ.


3. Bộ điều khiển BRC7E61W

BRC7E61W

 

(1) Hiển thị máy hoạt động.

(2) Biểu tượng chế độ làm việc (chạy quạt gió, chạy tách ẩm, chế độ tự động 25oC, chế độ lạnh, sưởi,…).

(3) Hiển thị nhiệt độ cài đặt.

(4) Hiển thị trình hẹn giờ.

(5) Biểu tượng chế độ cánh hướng gió.

(6) Hiển thị tốc độ quạt.

(7) Hiển thị “kiểm tra, chạy thử”. Khi nhấn nút ở đây hiển thị chế độ của hệ thống.

(8) Nút nhấn ON/ OFF máy chạy và dừng.

(9) Nút chọn tốc độ quạt.

(10) Nút tăng chỉnh nhiệt độ.

(11) Nút điều chỉnh tăng giảm thời gian.

(12) Nút đặt, tắt chế độ hẹn giờ.

(13) Nút đặt, xóa thời gian hẹn giờ.

(14) Nút chỉnh hướng gió.

(15) Nút chọn chế độ làm việc.

(16) Nút hẹn giờ vệ sinh lưới lọc.

(17) Nút kiểm tra chạy thử.

HVAC Banner Air Condition

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email: quoctungme@gmail.com
Hotline0905.999.643

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo