Các lệnh tắt trong công cụ vẽ ống gió Lisp Nam

CommandMô tả
b1Vẽ ống gió hình chữ nhật.
b2Vẽ ống gió giảm cấp.
b3Vẽ ống gió đầu nhánh.
b4Vẽ ống gió từ vuông sang tròn.
bzVẽ ống gió hình chữ z.
bz2Vẽ ống gió hình chữ z bằng 2 cút cong
e01Vẽ ống gió cút cong.
e02Vẽ ống gió cút cong giảm cấp.
e03Vẽ ống gió cút cong hướng xuống.
eexVẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.
eeyVẽ ống gió chia nhánh 2 cong.
eezVẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.
LgVẽ cánh lượn gió.
HgVẽ cánh hướng gió.
VcdVẽ VCD. (block $VCD)
LiLVẽ mối nối L trên ống gió.
GrillTạo block miệng gió hồi lưới ngang. (block $G…)
GrillvTạo block miệng gió hồi lưới vuông. (block $GV…)
DiffTạo block miệng gió cấp. (block $D…)
HoleTạo block lỗ. (block $H…)
FiltTạo block filter. (block $F…)
Vc1Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.
Vc2Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.
Vr1Vẽ ống gió mềm gió hồi.
Vr2Vẽ ống gió mềm gió hồi.
Vr3Vẽ ống gió mềm gió hồi.
Vs1Vẽ ống gió mềm gió cấp.
Vs2Vẽ ống gió mềm gió cấp.
Vs3Vẽ ống gió mềm gió cấp.
Vc5Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.
Vc6Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.
ddVẽ miệng gió cấp.
Bb1Vẽ ống gió hình chữ nhật. 3D
Bb2Vẽ ống gió giảm cấp. 3D
BbzVẽ ống gió hình chữ z. 3D
Ee1Vẽ ống gió cút cong. 3D
Ee2Vẽ ống gió cút cong giảm cấp. 3D
DdiVẽ miệng gió cấp. 3D
rpcQuay đối tượng 3D trên màn hình 2D
vo3dVẽ ống gió mềm. 3D
BulonVẽ đầu bulon mặt bằng. (block: $mb-bulon)
Bulon1Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon1)
Bulon2Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon2)
DaiocVẽ đai ốc mặt bằng. (block: $mb-daioc)
Daioc1Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc1)
Daioc2Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc2)
Oc1Vẽ ren đoạn giữa.
Oc2Vẽ ren đoạn cuối.
MbLàm mới 1 block
Chb1thay đổi block bằng cách chọn block trên màn hình.
Chb2thay đổi block bằng cách đánh tên block.
Chb3thay đổi màu của block.
Ibinsert block bằng cách chọn block trên màn hình.
Sbthay đổi độ lớn căn bản của block.
NbViết tên của block được lựa chọn.
dbXóa tất cả các block có cùng tên được chọn.
AtxtSắp xếp các text theo 1 cột.
ArtxtSắp xếp các text theo nhiều cột.
ChgtThay đổi text bằng cách thay thế.
EtThay đổi text bằng 1 text khác.
CtxtThay đổi text bằng cách lựa chọn 1 text khác.
Upperđổi tất cả text ra chữ HOA.
LowerĐổi tất cả text ra chữ thường.
Ftxt1viết lại số thứ tự cho các text có sẵn.
Ftxt2“Ftxt2”: Viết số thứ tự (mới)
Cua1Vẽ cửa 1 cánh.
Cua2Vẽ cửa 2 cánh.
Cua4Vẽ cửa 4 cánh.
CuasVẽ cửa sổ.
CotVẽ cột
Cc1Vẽ cửa 1 cánh (đơn giản).
Cc2Vẽ cửa 2 cánh (đơn giản).
Cc4Vẽ cửa 4 cánh (đơn giản).
nn_fontGhi cách viết font chữ shp trên bản vẽ.
khVẽ khung bản vẽ.
crlaTạo một số layer về bản vẽ AC
Lt1Vẽ đường ghi chú bình thường.
Lt2Vẽ đường ghi chú kéo dài.
Lt3Vẽ đường ghi chú nhiều đoạn.
Lt4Vẽ đường ghi chú cho cơ khí.
Lt5Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ
Lt6Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ
Lt7Vẽ đường ghi chú + toạ độ X,Y
LttĐịnh loại mũi tên ở đầu leader
LthĐịnh chiều cao text cho leader
LthpĐịnh chiều cao text cho leader, bằng cách chọn theo text có sẵn
JoNối 2 đường line thành 1 đường line.
JpNối các line, pline, arc thành pline.
WidthĐổi chiều rộng chung cho 1 pline.
CwidĐổi chiều rộng chung cho 1 pline giống với 1 pline khác.
McatVẽ biểu tượng mặt cắt.
CatVẽ đường cắt ngang.
DcatVẽ dấu cắt ngang đối tượng.
ZisoChỉnh tỷ lệ Zoom cho vẽ Isometric trong Viewport
Mocvẽ dấu móc.
CaodoVẽ dấu cao độ nền.
VEDVẽ đường chia khung đều.
ddvedVẽ chia khung bằng hộp thoại (vẽ điện)
Mt1Vẽ mũi tên kiểu 1.
Mt2Vẽ mũi tên kiểu 2. (block $mt2)
Mt3Vẽ mũi tên kiểu 3. (block $mt3)
Mt4Vẽ mũi tên kiểu 4.
Mt5Vẽ mũi tên kiểu 5. (block $mt5)
Mt5aVẽ mũi tên kiểu 5a. (block $mt5a)
Mt6Vẽ mũi tên kiểu 6.
Mt6aVẽ mũi tên kiểu 6a.
Mt7Vẽ mũi tên kiểu 7 (kiểu 6 không tô đậm)
NngTạo 1 group với tên theo “ngày + giờ” hiện hành
PipeVẽ ống và đường tâm.
PipeAVẽ ống và đường tâm theo dk A.
OoVẽ dấu cắt ống nước
CcVẽ mặt cắt ngang ống nước…
NgaVẽ dấu ngã.
TrucVẽ ký hiệu trục.
VnitxtĐánh text font Vni bằng mã Vns.
ChvnitxtSửa text font Vni bằng mã Vns.
ChvnsvniChuyển đổi text font vns qua Vni
VnutxtĐánh text font Vnu bằng mã Vns.
ChvnutxtSửa text font Vnu bằng mã Vns.
ZvVẽ đường xoắn ốc.
ZzVẽ đường zic zắc.
ZoVẽ đường ký hiệu cách nhiệt.
ZclVẽ đám mây.
dttVẽ và tính diện tích.
dlaXóa tất cả các object có chung layer.
Dline; dlvẽ đường line song song.
ddvtVẽ ống gió từ vuông sang tròn, 3D
acteeVẽ ống gió chia nhánh 2 cong.
acB2Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.
acB3Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email: quoctungme@gmail.com
Hotline0905.999.643

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo