Bảng giá máy lạnh Daikin VRV Single – Bảng giá dàn lạnh và dàn nóng VRV Single áp dụng từ năm 2014

Gửi các bạn bảng giá dàn nóng và dàn lạnh điều hòa không khí (máy lạnh) trung tâm VRV III Single của Daikin sử dụng cho Biệt thư, Căn hộ cao cấp, không gian vừa và nhỏ. Đây là bảng giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

MÃ HIỆU ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (MÁY LẠNH) DAIKIN VRV III – SINGLECÔNG SUẤT (BTU/h)XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ (VND)
DÀN NÓNG DAIKIN VRV SINGLE   
RXMQ4PVE38,200 Thái Lan   77,686,000
RXMQ5PVE47,700 Thái Lan   89,643,000
RXMQ6PVE52,900 Thái Lan 105,593,000
RSXQ8PY176,800 Thái Lan 110,569,000
RSXQ10PY196,200 Thái Lan 110,814,000
RSXQ12PY1115,000 Thái Lan 141,767,000
RSXQ14PY1137,000 Thái Lan 181,934,000
RSXQ16PY1155,000 Thái Lan 198,509,000
RSXQ18PY1168,000 Thái Lan 211,696,000
BP unit (Bộ kết nối với dàn lạnh cục bộ)                –
BPMKS967B2B Thái Lan   13,434,000
BPMKS967B3B Thái Lan   13,679,000
DÀN LẠNH DAIKIN VRV SINGLE  
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Nhật   28,342,000
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   28,986,000
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   29,648,000
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   33,299,000
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   33,886,000
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   36,213,000
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   47,565,000
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   49,911,000
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Nhật   29,780,000
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   30,423,000
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   31,086,000
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   34,737,000
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   35,324,000
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   37,651,000
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   49,003,000
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   51,349,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   29,174,000
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   29,742,000
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   31,899,000
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   32,826,000
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   33,658,000
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   37,348,000
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Nhật   38,181,000
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   38,975,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   30,613,000
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   31,180,000
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   33,337,000
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   34,264,000
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   35,097,000
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   38,786,000
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Nhật   39,618,000
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   40,413,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   25,372,000
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   26,186,000
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   26,715,000
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   28,626,000
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   29,458,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả   
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   26,810,000
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   27,623,000
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   28,153,000
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   30,064,000
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   30,896,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   36,232,000
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   37,007,000
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   37,802,000
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   42,305,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả  
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   37,670,000
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   38,446,000
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   39,240,000
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   43,743,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz  
FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)28,300 Nhật   52,333,000
FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)39,600 Nhật   56,911,000
FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)49,500 Nhật   58,236,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)28,300 Nhật   53,770,000
FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)39,600 Nhật   58,350,000
FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)49,500 Nhật   59,674,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả                –
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   19,374,000
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   19,714,000
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   20,226,000
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   21,645,000
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   22,571,000
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   25,050,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   20,812,000
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   21,153,000
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   21,663,000
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   23,082,000
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   24,010,000
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   26,488,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   18,504,000
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   18,844,000
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   19,374,000
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   20,661,000
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   21,531,000
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   23,972,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   19,942,000
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   20,282,000
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   20,812,000
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   22,098,000
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   22,969,000
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   25,410,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   23,877,000
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   24,312,000
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   24,861,000
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   26,261,000
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   26,810,000
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   28,418,000
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Thái Lan   33,091,000
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Thái Lan   35,210,000
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Thái Lan   36,913,000
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)57,000 Thái Lan   45,673,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   25,315,000
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   25,750,000
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   26,299,000
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   27,699,000
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   28,247,000
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   29,856,000
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Thái Lan   34,529,000
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Thái Lan   36,648,000
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Thái Lan   38,351,000
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)57,000 Thái Lan   47,111,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   24,123,000
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   27,056,000
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)39,600 Thái Lan   30,462,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   25,561,000
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   28,494,000
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)39,600 Thái Lan   31,899,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz                –
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   20,661,000
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   21,134,000
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   21,550,000
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   21,834,000
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   22,382,000
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   23,006,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   22,098,000
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   22,571,000
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   22,988,000
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   23,272,000
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   23,820,000
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   24,445,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   26,810,000
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   28,096,000
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   29,988,000
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   30,594,000
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   32,278,000
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   33,942,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   28,247,000
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   29,534,000
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   31,426,000
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   32,031,000
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   33,715,000
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   35,381,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   23,423,000
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   23,934,000
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   24,823,000
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   25,712,000
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   26,847,000
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   28,002,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   24,861,000
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   25,372,000
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   26,261,000
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   27,150,000
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   28,286,000
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   29,439,000
DÀN LẠNH VRV III – SINGLE KẾT NỐI VỚI DÀN NÓNG 8HP
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Nhật   28,342,000
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   28,986,000
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   29,648,000
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   33,299,000
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   33,886,000
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   36,213,000
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   47,565,000
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   49,911,000
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Nhật   29,780,000
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   30,423,000
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   31,086,000
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   34,737,000
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   35,324,000
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   37,651,000
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   49,003,000
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   51,349,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   29,174,000
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   29,742,000
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   31,899,000
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   32,826,000
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   33,658,000
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   37,348,000
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Nhật   38,181,000
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   38,975,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   30,613,000
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   31,180,000
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   33,337,000
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Nhật   34,264,000
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   35,097,000
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Nhật   38,786,000
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Nhật   39,618,000
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Nhật   40,413,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   25,372,000
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   26,186,000
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   26,715,000
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   28,626,000
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   29,458,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   26,810,000
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   27,623,000
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   28,153,000
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   30,064,000
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   30,896,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   36,232,000
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   37,007,000
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   37,802,000
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   42,305,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Nhật   37,670,000
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Nhật   38,446,000
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Nhật   39,240,000
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Nhật   43,743,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)28,300 Nhật   52,333,000
FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)39,600 Nhật   56,911,000
FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)49,500 Nhật   58,236,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)28,300 Nhật   53,770,000
FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)39,600 Nhật   58,350,000
FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)49,500 Nhật   59,674,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   19,374,000
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   19,714,000
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   20,226,000
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   21,645,000
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   22,571,000
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   25,050,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả                –
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   20,812,000
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   21,153,000
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   21,663,000
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   23,082,000
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   24,010,000
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   26,488,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả                –
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   18,504,000
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   18,844,000
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   19,374,000
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   20,661,000
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   21,531,000
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   23,972,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả                –
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   19,942,000
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   20,282,000
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   20,812,000
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   22,098,000
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   22,969,000
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   25,410,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   23,877,000
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   24,312,000
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   24,861,000
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   26,261,000
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   26,810,000
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   28,418,000
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Thái Lan   33,091,000
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Thái Lan   35,210,000
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Thái Lan   36,913,000
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)57,000 Thái Lan   45,673,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)7,800 Thái Lan   25,315,000
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)9,900 Thái Lan   25,750,000
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)12,600 Thái Lan   26,299,000
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)16,000 Thái Lan   27,699,000
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)19,800 Thái Lan   28,247,000
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)24,900 Thái Lan   29,856,000
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)31,700 Thái Lan   34,529,000
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)39,600 Thái Lan   36,648,000
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)49,500 Thái Lan   38,351,000
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)57,000 Thái Lan   47,111,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   24,123,000
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   27,056,000
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)39,600 Thái Lan   30,462,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz                –
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   25,561,000
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   28,494,000
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)39,600 Thái Lan   31,899,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   20,661,000
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   21,134,000
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   21,550,000
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   21,834,000
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   22,382,000
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   23,006,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)7,800 Thái Lan   22,098,000
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)9,900 Thái Lan   22,571,000
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)12,600 Thái Lan   22,988,000
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)16,000 Thái Lan   23,272,000
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)19,800 Thái Lan   23,820,000
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)24,900 Thái Lan   24,445,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   26,810,000
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   28,096,000
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   29,988,000
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   30,594,000
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   32,278,000
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   33,942,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz                –
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   28,247,000
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   29,534,000
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   31,426,000
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   32,031,000
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   33,715,000
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   35,381,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz                –
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   23,423,000
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   23,934,000
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   24,823,000
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   25,712,000
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   26,847,000
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   28,002,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz                –
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)7,800 Nhật   24,861,000
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)9,900 Nhật   25,372,000
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)12,600 Nhật   26,261,000
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)16,000 Nhật   27,150,000
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)19,800 Nhật   28,286,000
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)24,900 Nhật   29,439,000

 

Hãy liên hệ với công ty Công ty Cơ điện SAVA M&E (Điện lạnh Quốc Tùng) đề có được giá máy điều hòa không khí trung tâm VRV Single tốt hơn, thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email: quoctungme@gmail.com
Hotline0905.999.643

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo